Size description:

  • 0/A :W 1.8 mm x L 12mm
  • 1    :W 2 mm x 9 mm
  • 2    :W 2.8mm x 11 mm
  • 3    :W 3mm x 13 mm
  • 4    :W 4mm x 20mm

Porcelain Painting Brush

5,80 €Preis
Size

    © 2013-2020 by Yuko Kikuchi